Warsztaty Analiz Socjologicznych

Jesteśmy również na:       

Aktualności

Wawrzyn Wolności przyznany

29 stycznia, 2014 Team WAS

Współorganizatorzy obywatelskich protestów przeciw ACTA w rocznicę podpisania umowy tj. 26 stycznia 2014 roku po raz drugi przyznali swoją nagrodę „Wawrzyn Wolności” .

W 2014 roku postanowili przyznać „Wawrzyn Wolności” Piotrowi Dudzie (Przewodniczącemu NSZZ „Solidarność”) za działania w 2013 roku na rzecz urealnienia w Polsce instytucji ogólnopolskich referendów obywatelskich i tym samym przypominanie, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.Wawrzyn wolnosci 2014

Termin zgłaszania referatów!!! 20 luty 2012

15 stycznia, 2013 Team WAS

Termin zgłaszania propozycji referatów do organizatorów grup tematycznych: 20 luty 2013 r.

mariusz_baranowski@tlen.pl ;

warsztatyanaliz@gmail.com;

Ogłoszenie składu grup tematycznych: 11 marca 2013 r.

Zgłoszenia udziału w grupach tematycznych prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów grupy, (w terminie do 20 lutego 2013 r.) na adresy mailowe podane w zestawieniach.

Zgłoszenie referatu powinno zawierać:
tytuł w języku polskim i jęz. angielskim
– streszczenie proponowanego wystąpienia (ok. 400 słów)
– afiliację autora, stopień (tytuł) naukowy
– dane kontaktowe (adres mailowy, telefon)

Zgłaszającym przypominamy o zasadzie jeden uczestnik – jedno wystąpienie. Organizatorzy nie mogą mieć referatów w trakcie swoich sesji. Ale organizatorzy grupy tematycznej mogą oczywiście wygłosić referat w trakcie innego spotkania zjazdowego (sesji, grupy tematycznej).

Organizatorom grup tematycznych przypominamy, że obrady grupy trwają ok. 135 minut (2 godz.15 min). W trakcie obrad grupy tematycznej może wystąpić nie więcej niż pięciu referentów, ale zalecane jest, by ograniczyć się do czterech wystąpień. Rygorystycznie ma być przestrzegana zasada – maksymalnie 2/3 czasu (90 minut) zajmują referaty, a minimum 1/3 (45 minut) przeznaczona jest na dyskusję. Grupa tematyczna nie może składać się wyłącznie z członków jednego zespołu badawczego (instytutu, uczelni).

WAS prowadzi grupę na XV Zjeździe PTS!

15 stycznia, 2013 Team WAS

10. Demokracja i rola Obywatela: o napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi

Organizatorzy: dr Mariusz Baranowski (WSNHiD), mgr Aleksander Z. Zioło (Fundacja na rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych)

mariusz_baranowski@tlen.pl ;

warsztatyanaliz@gmail.com;

oloziolo@gmail.com
Sytuacja obecnego kryzysu (zwanego finansowym) może być pretekstem do podjęcia rozważań dotyczących stanu demokracji we współczesnym świecie. Istnieje bowiem ścisła korelacją pomiędzy sferą gospodarki i sferą polityki nie tylko w czasie dekoniunktury, ale także w okresie stabilnego wzrostu. Poszczególne państwa czy struktury ponadpaństwowe wypracowują zarówno ramy prawne, jak i szerszą wizję systemu ekonomicznego, które de facto konstytuują porządek gospodarczy na różnym poziomie. Szczególnie w sytuacji kryzysu sposoby podejmowania kroków zaradczych są pod nadzwyczajną „obserwacją” społeczeństwa, które w okresach prosperity nie wykazuje spektakularnego zainteresowania aktywnością instytucji państwowych czy organizacji międzynarodowych. Dodatkowo, kryzys jest wyśmienitą okazją do „zawłaszczania” szczególnych uprawnień i wprowadzania daleko zakrojonych zmian przez agendy państwowe czy globalne organizacje w imię tzw. dobra ogółu. Te wszystkie elementy mają swoje odzwierciedlenie w postaci konfliktów, które pojawiają się na linii państwo i/lub organizacje ponadpaństwowe a społeczeństwo (także w znaczeniu wykraczającym poza ramy państw narodowych). Przy okazji obecnego kryzysu mamy do czynienia z nad wyraz aktywnymi ruchami społecznymi, starającymi się aktywnie wpływać nie tylko na rządzących, ale również na szeroką opinię publiczną. Tym samym obserwujemy generalną zmianę, polegającą na kontestacji „klasycznych” sposobów partycypacji w systemie demokratycznym (np. udział w wyborach), które zastępowane są – jak określa to Pierre Rosanvallon – kontrdemokracją. Podstawy kwestionowania „klasycznej” formuły demokratycznych rządów mają związek z odczuwanym spadkiem poziomu reprezentacji obywateli w tym systemie, jak również z generalną tendencją odrywania się świata polityki (także w globalnym wymiarze) od oczekiwań zwykłych ludzi.

 

Pomiędzy realnością i wirtualnością. Pobierz!

28 stycznia, 2012 Team WAS

Zachęcamy do lektury. Wydana na licencji CC przez Warsztaty Analiz Socjologicznych oraz Fundację Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

„Pomiędzy  realnością i wirtualnością. Internet i nowe technologie w życiu codziennym”

POBIERZ

SPIS TREŚCI

Wstęp … 4
Anna Kuczyńska, Krzysztof Stachura
1. Technologiczne i medialne przeobrażenia prywatności … 7
Renata Dopierała
2. Telewizja w epoce Internetu … 17
Bogumiła Mateja
3. Miasto w aktywności jego użytkowników … 31
Michał Wanke
4. Muzyka i nowe media (wybrane zagadnienia) … 40
Katarzyna M. Wyrzykowska
5. Sexting – nowe formy ekspresji seksualności w dobie Internetu
i nowych technologii … 52
Magdalena Szpunar
6. „Wejdźmy do Internetu” – młodzież pomiędzy realem a wirtualem … 65
Aleksandra Nowakowska-Kutra
7. Własność osobista i prywatna w epoce mediów elektronicznych … 72
Bartosz Mika
8. Cybernetyczna twórczość ludowa. Komputerowe gry fabularne –
rozrywka czy współczesna forma sztuki … 86
Dominik Porczyński
9. Wirtualny teatr. Koncepcje Ervinga Goffmana w świecie gier sieciowych … 96
Paweł Olejniczak
10. Społeczeństwo informacyjne województw Polski Wschodniej … 112
Radosław Oryszczyszyn
11. Wykorzystanie Internetu wśród młodych mieszkańców wiejskiej gminy
Studium przypadku Gminy Raniżów … 118
Sławomir Wilk
11. O autorach … 127

A.C.T.A. okiem Warsztatów

24 stycznia, 2012 Team WAS

W związku z intensywnymi protestami społecznymi i sprzecznymi informacjami rządu, a także środowisk twórców podjeliśmy projekt badawczy Warsztaty o A.C.T.A.

W marcu 2012 roku przewidujemy publikację raportu.

Zakończenie pilotażowego projektu o

12 grudnia, 2011 Team WAS

SPOŁECZNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

Zakończyliśmy I etap projektu w postaci nagrania 42 wypowiedzi na temat społecznej gospodarki rynkowej.

Debata o socjologii zaangażowanej

22 listopada, 2011 Team WAS

Kolejna w tym roku akademickim debata Warsztatów Analiz Socjologicznych będzie poświęcona socjologii zaangażowanej.

W debacie wezmą udział:

– prof. Kazimierz Frieske
– prof. Ireneusz Krzemiński
– dr Izabela Wagner
Debatę poprowadzi dr Dariusz Zalewski.

Nasi paneliści postarają się odpowiedzieć na pytania:
– czym jest socjologia zaangażowana?
– jaka jest społeczna rola socjologa?
– czy jest problem z „naukowością” socjologii zaangażowanej?

Debata odbędzie się w środę, 23 listopada 2011 roku o godzinie 18.00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Karowa 18) w sali nr 18.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Warsztaty Analiz Socjologicznych (www.warsztaty.org) to powstały na początku XXI wieku zespół (Think Thank) studentów i absolwentów szkół wyższych interesujących się problemami współczesnej Polski. Staramy się sprawdzać czy zdobyta przez nas wiedza uniwersytecka jest dobrym narzędziem do tego typu analizy. Nasze środowisko zainicjowało w 2003 roku debatę wśród naszych rówieśników poświęconą wizji przyszłości kraju. Prowadzimy cykliczne debaty na temat przyszłości, ale również nie unikamy wyzwań teraźniejszości. Staramy się, aby nasza analiza pochodziła od młodego pokolenia. Jej specyficzną cechą jest to, że pokazujemy rzeczywistość społeczną oczami pokolenia dzisiejszych 20 i 30 latków.

Jesteśmy również na:


Warsztaty Analiz Socjologicznych

tel.: (+48) 730-029-688
warsztatyanaliz@gmail.com

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001-2011
Fundacja na rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych

Projekt i wykonanie: ciszek.art.pl